Planinarenje

Lika je jedan od najdivljijih, najčistijih i najljepših krajeva u Evropi. To je planinska visoravan na nadmorskoj visini od 600m okružena i ispresjecana planinama preko 1700m nadmorske visine.

Životinjski svijet je očuvan tako da se mogu vidjeti i životinje koje su u drugim dijelovima Evrope istrebljene (vuk, ris, medvjed, suri orao i dr.)

Plješevica je planina u kojoj ima ostataka prašume, ogromnih jela prečnika preko 2m, pećina, jama i drugih zanimljivosti prirode..

U ponudi su planinarske ture, kao i alpininističke ture i alpinistička obuka. Javite nam se na kontakt za dogovor o planinarenju na Plješevici