Mountain Bike

Šumski putevi na Plješevici, kojih ima mnogo i čija ukupna dužina prelazi nekoliko stotina kilometara nalaze se na nadmorskoj visini između 700 i 1600m, te predstavljaju idealan teren za mountain bike.

Za sada u ponudi nemamo aktivnosti vezane uz mountain bike. Mountain bike na Plješevici je u fazi pripreme. Za više informacije obratite nam se na kontakt